HET BESTUUR VAN ONZE VERENIGINGHet bestuur van VTV JOHANNA is erg actief. Dat moet ook wel want ons complex omvat 185 enkele of dubbele tuinen. Twee keer per jaar legt het bestuur verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering. Alle bestuursstukken komen dan aan de orde. De financiŽle begroting is er ťťn van maar wel een hele belangrijke.
De vereniging is eigenaar van de grond.
Doordat er door de corona geen algemene ledenvergaderingen zijn geweest is het schema van de bestuursverkiezingen een beetje in de war.
Er zijn momenteel echter twee bestuursfuncties vacant.
Die van voorzitter en van secretaris.
Beide bestuursleden hebben hun functie beŽindigd.
Voor de functie van voorzitter is de heer Rob de Koster (tuin 88) voorgedragen en inmiddels met 30 stemmen voor en 2 tegen als voorzitter benoemd.
De heer de Koster heeft al geruime tijd een tuin op het park en wil graag zijn steentje bijdragen om alles op het park goed en prettig te laten verlopen.
Voor de functie van secretaris heeft mevrouw Hetty Wetters (tuin 78) zich bereid verklaard om onze gelederen te gaan versterken. Zij is inmiddels met 31 stemmen voor en 1 tegen als secretaresse benoemd.
Ook zij tuiniert al jaren op het park en is daardoor ook goed op de hoogte van de gang van zaken.
Het bestuur heet beide leden van harte welkom.


Nieuwsbrieven

Het bestuur heeft 26 november per mail een nieuwsbrief naar alle leden gestuurd.
De inhoud hiervan kunt u hier lezen.


Het bestuur heeft zich de vraag gesteld of het verantwoord is om weer een algemene ledenvergadering te houden.
De overheid heeft nagenoeg alle verplichtingen afgeschaft maar de adviezen blijven wel van kracht.
Het aantal besmettingen is nog heel hoog met name onder de wat oudere mensen.
Op het park stijgt het aantal mensen met Corona weer en deskundigen wijzen op het gevaar van hartklachten na Corona.
Wij hebben op het park diverse leden naar hun mening gevraagd en met uitzondering van een enkeling kiest men voor veiligheid .
Dit alles heeft ons doen besluiten toch te kiezen voor ons aller gezondheid en nog even te wachten met een vergadering.
Mocht u vragen hebben stuur een mailtje of een briefje in de brievenbus en u krijgt z.s.m. antwoord.


Een algemene ledenvergadering