Naar de club van CJMVIn de Norgstraat was in één van de kelders een clubruimte. Veel leerlingen van de dr. Albert Schweitzerschool gingen daar naar toe. Wat ik mij nog kan herinneren is een krantenactie. Daarbij werden zoveel kranten opgehaald dat het hele clubhuis gevuld werd.

Lekker fuifen!!Jannie stuurde ook nog een foto op van een fuif uit 1966 of 1967!! van links naar achteren :
ik, Marja van Keeken, Paula Duyser, Max van Dalen en Bep Korte
midden : George Westerduin, Dick Vink en Cathy Haringsma
Robbie Verhagen en Frans Friedrisch

Stuur uw foto's en herinneringen op naar het onderstaande e-mailadres: nihotdog@online.nl