Op deze school leerde iedereen eerst langzaam en dan snel schrijven. Ook werden er korte verhaaltjes geschreven.

DIGITALE HERINNERINGSSITE VAN

ROB NIHOT

VAN DE CHRISTELIJKE ALBERT SCHWEITZERSCHOOL

met E-mailadressen van oud-leerlingen