|1 t/m 15 | 16 t/m 30 | 31 t/m 45 | 61 t/m 75 | 76 t/m 90 | 91 t/m 108 |

REACTIES 46 t/m 60
Reactie 46


Via mijn zus en broer werd ik er op attent gemaakt dat er een site was over de Albert Schweitzerschool.Ook ik heb van 1955 tot 1961 op deze school gezeten.Ik was ook van de lichting maart,en zelfs leerlingen die gereageerd hebben kan ik mij nog herinneren.
De leerkrachten die bij mij in het rapport staan zijn:
mevr Munts welke trouwde en waar wij met school nog in de kerk naar haar zijn gaan kijken.
mevr Kuilenberg die woonde op de Maartensdijklaan en wij soms op haalden van thuis of speelden met haar broertje welke geestelijk gehandicapt was..
mevr Zuurveen was voor mij de leerkracht waar ik mij het beste bij thuis voelde. Misschien omdat ik voor haar nog weleens een boodschap in de pauze mocht doen bij bakker Hus in de Zuidlarenstraat (een reep marsepein halen heerlijk vond ik dat) of koffie voor haar mocht klaar maken met gekookte melk en veel vellen erin.
Ook meneer Vlastuin kan ik mij nog herinneren,zijn vrouw kon met Kerstmis zulke lekkere warme chocolademelk maken.
Het was ook in de tijd dat eerst de heer van der Waal schoolhoofd was en later de heer Bruinsma.meneer Groen de zangleraar speelde regelmatig voor Sint Nicolaas.
En wat was je bang als hij je niet kon horen meezingen en hij kwam met de blokfluit dicht bij je.
Weten de klasgenootjes het nog :zilver papier van de melkflessen mocht niet weggegooid worden en ook zilverpapier van thuis had toen grote waarde ,dit moest opgespaard worden voor de nikkertjes in Afrika (nu zou men het een discriminerende opmerking vinden).
Vele klasgenoten kan ik mij nog herinneren zoals de tweeling Loekie en Franco Burgemeestre. Zij woonden bij mij beneden in het zelfde portiek in de Exlostraat.
Rita Visser,Ria de Ley,Coby Hebing.Thys Turenhout.Richard Boelee,Bianca Link,Koos van Velen,Ingrid van Rees,Rita Visser,Trix David Richard en nog een Frans Manders die meer in de hoek stond dan in de bank zat.
Ik hoop op vele reacties .
groetjes Willie Niemans,

Reactie 47


Beste Rob,
Via schoolbank.nl vond ik de school terug en via de zoekmachine jouw site, erg goed, ik weet zelf heel weinig meer van die tijd en heb ook erg weinig foto's, maar toch nog wat gevonden.
De veel namen herken ik nog wel, hoewel ik niet meer weet bij wie ik in de klas heb gezeten.
Ik herinner wel meester v.d.Wiel, waar ik twee jaar bij in de klas heb gezeten, een andere naam is Marga Post, voor de rest wordt het moeilijk, meester Rosbergen had ik nog wel eens een aanvaring mee.Wie ik nog wel een tijd mee omgegaan ben is Jan Tompot, zelfs nog mee samen gewerkt.
Ik heb nog wel een foto van mijzelf uit die tijd en een halve klasse foto, we zaten in een gekombineerde 5e en 6e klas bij meester v.d.Wiel, een leraar waar ik erg goed mee op kon schieten.
Echt andere klasse foto's heb ik niet, mischien iemand anders nog, ik heb van 1961 tot 1964 op school gezeten.
groeten, Henk Euser

Reactie 48


Grote broer Rob,
Hoi,
Me aangemeld bij Schoolbank.nl en vervolgens kom ik de naam van Jose de Frel tegen, waarvan ik me dus niet herinner dat ze ( mogelijk ) bij me in de klas gezeten heeft, maar vroeger op ZIAN en van Schoonspringen vroeger wel eens contact gehad.
Volgens mij staat er ook een foto van mij op internet aangaande de MAVO. Zie tekst Victor Nihot en de verwijzing naar iemand anders ( die ik me ook niet herinner )
Als ik dus even naar jouw site toe ga, zoek je je helemaal suf naar mede-leerlingen..... ( al die reacties lezen dus )
Kan je de foto's en namen van leerlingen niet op eindjaren indelen. Dus bijv. 1968 en ook een foto bijv. uit klas 4 ( genomen dus in schooljaar 1965-1966 ) rubriceren bij 1968 ???
Ook de reacties, want de herkenning is bij oud klasgenoten groter dan bij onbekende klasgenoten van een ander eindjaar....
Je kleine broertje
Victor


Reactie 49


Beste Rob,
Hier een reactie van Kees Brakband, eigenlijk ontdekte ik per toeval je site over de Dr. Albertsweitzerschool.
Den Haag en mijn lagereschool periode en alles wat daarmee samenhangt heeft voor mij nog steeds een warme betekenis.Ik heb al die leuke oude klassefoto's met genoegen bekeken.
Met name de heldere herinneringen van Kees van Kesterenen zijn mooie foto's deden weer allerlei herinneringen in menaar bovenkomen.
Met name de groepsfoto met jufr. Ruitenberg brachten me in gedachte weer terug naar mijn jeugdjaren.De meeste leerlingen uit mijn klas kan ik me nog goed voor de geest halen.Met Kees van Kesteren heb ik overigens in die periodeeen leuke vriendschap gehad, vol met boevenstreken.
Een ook heel dierbare herinnering heb ik aan Gieleke Schoonveld, waarop ik voor het eerst in klas 6 smoor verliefd was.Ik weet nog dat ik dit haar op een schoolreisje in een zwembad heb proberen uit te leggen.Martje Visser (haar hartsvrindin) die dit toehoorde vondhet maar niets.
Na het afronden van klas 6 zijn mijn ouders verhuisd naarBunnik, en als jong mens heb je dan niets in te brengen, jeverhuisd gewoon mee.
Al jong was ik een jongetje met een creatieve en technische aanlegwat uiteindelijk resulteerde in een technische opleidingin de electronica.Na een aantal jaren te hebben gewerkt, en te zijn getrouwdBen ik als laatbloeier opnieuw gaan studeren aan de kunstaccademie te Enschede (aki)Uiteindelijk bleek die mooie droom om met beeldendekunstje geld te verdienen niet mogelijk.
Op dit moment heb ik een engineersbureau en verdienzodoende de kost.
Beste Rob, mochten me nog meer dingen te binnen schieten dan zal ik die zeker op je site plaatsen.
Met de hartelijke groeten aan al mijn vroegere klasgenootjes.
Kees Brakband,
Pr. Margrietlaan 37
8091 AV Wezep.


Reactie 50


Wat ontzettend leuk, deze site. Ik denk nog vaak met plezier terug aan mijn school. De laatste keer dat ik er langs ben gereden, was de school net afgebroken en lag er een kaal omgewoeld stuk grond naast het schoolplein. Ik vond dat zo'n verdrietig gezicht, dat ik daarna er niet meer geweest ben. Op je site zag ik de wijkfoto's zoals het nu is: maar goed dat ik niet meer ben terug geweest. Het is het niet meer. Net of er een stukje van je leven is afgebroken...
Zelf zat ik van 65 tot 71 op school . Mijn naam is Ineke Vink en ik kwam met mijn vader mee, die er les ging geven aan de 6e en de opleidingsklas, als ik het me goed herinner. Mijn ouders vonden dat heel praktisch, wat het natuurlijk ook was, maar ik vond het zelf verschrikkelijk om het dochtertje van de meester te zijn. Gelukkig ging mijn vader naar de Mulo, vlak voordat ik bij hem in de klas zou komen. Maar ik had te vroeg gejuigd: mijn moeder kwam er werken als handwerkjuf, en daar kon ik niet omheen. Ik kon haar natuurlijk niet aanspreken met mama, maar juf kon ik niet over mijn lippen krijgen. Jarenlang heb ik haar dus op school op zeer onduidelijke wijze aangesproken.
Mijn vader is in 91 overleden. Mijn moeder is nog ontzettend actief (actiever dan ik, vaak).
Ik herinner me meester Bruinsma, die herkende ik ook meteen van de klassenfoto's. Draaide altijd een verdrietige film over een eenzaam jongetje en een wit paard. (Hoe heette die ook alweer: withaar de hengst i.o.d.?) We hadden juffrouw v.d.Berg, altijd in de 4e. Sprak de meisjes aan met 'meis'. Ze is vrij jong overleden. Juffrouw de Ruiter, waar ze mee samenwoonde, had altijd de 5e en zette koffie voor de kleine pauze. Mijn moeder heeft nog nu en dan contact met haar. Juffrouw Zuurveen, hebben mijn ouders ook nog heel lang contact mee gehad, is al weer een tijdje overleden. Juffrouw Gerie Montsma is naar een andere baan gegaan, was toen (ca.67) nog erg jong.
Herinner me nog een paar namen uit mijn klas: Ina(van Vaals?), Helena, Heleentje Strieker, Hetty, Nicole Cooderings Clemens, Gerda en Bram(broer en zus), Rob Schoonderwoerd (kon fantastisch tekenen), Leon Bazuin, Jantje Bajema, Karin v.d.Nol(met mij mee naar Overvoorde gegaan), Margo, Hanneke (had ook een oudere broer op school).
Kun je je een reactie herinneren van een van deze namen, ongeveer eindjaar 71? Ik heb ook op de site schoolbank nog geen bekenden van dat jaar gezien. Zou wel ontzettend leuk zijn om die weer eens tegen te komen, want sommige kan ik me nog steeds goed voor de geest halen.
En dan dat eindeloze schoolreisje naar Ede (De wije werelt) in de 6e. Nachtwandeling over de zandverstuivingen met spookverhaal. Keten in krappe stapelbedden (juf Montsma die bij ons orde moest houden deed stiekum net hard mee met kussengevecht.) Verdwalen met een speurtocht. Ijsje bij het plaatselijke zwembad.
Je mag deze reactie op de site zetten, als je wilt.


Reactie 51


Hallo Rob,
Ik heb nooit op de Albert Schweitzerschool gezeten, maar omdat wij klasgenoten zoeken voor een reünie van de Kagawa Mulo en Mavo surfte ik op het net en kwam op je site.
Overigens met belangstelling e.e.a. gelezen en mijn complimenten voor de uitvoering van de site.
Maar ik kwam twee namen tegen van leerlingen die wij nog zoeken, en ik hoop nu van jou dat ik hun e-mail adres van jou kan krijgen.Ze staan bij reacties van oud-leerlingen.
Het gaat om Ellen Pol, wij zoeken haar broer Hans Pol, waar zij het over heeft.
En als tweede Phia van Mil - le Rutte, wij zoeken een Ineke le Rutte dat moet een zus van haar zijn, anders een nichtje hoop ik maar.
Dan wordt er ook nog genoemd de naam Popko Wildeman en Ineke Wildeman heb jij soms ook daar een adres van?
Ik ben overigens op de hoogte van Schoolbank.
De Kagawa Mulo Mavo was van het zelfde schoolbestuur, de school is een fusie aangegaan en later gesloopt. Ook zijn de leerlingenkaarten na een gevalletje Waterschade vernietigd.
Heb jij nog tips om leerlingen te zoeken?
Ik hoop natuurlijk snel iets van je te horen.
groetjes
Henk van HuisstedeReactie 52


Hallo Rob en andere oudleerlingen,
Mijn naam is Arnold Kouwenhoven, ik woonde op de Dedemsvaartweg vanaf deoplevering van de huizen(1955?)
Ik ben op de Albert Schweitzerschool gekomen toen ze nog geen eigengebouwhadden en bij de school op de hoek van de Zuidlarenstraat ingekwartierdwaren.
Daar was toen een gekombineerde klas van 4 & 5. Ik zat in de vijfde metJanBontebal, een Ronald(woonde op de Meppelweg) en later Nico? en Els?
Hierbij een schoolfoto van 1957,ik zat toen in klas 6 en mijn zus Yvonnedienaast mij staat was net op school in klas 1.
Ik hoop dat er nog reactie komen van mijn klasgenoten.
Aardig is dat ik nu naast Frans Nennie woon,zijn broer Charel zat eenklaslager dan ik.
Hartelijke groeten
Arnold Kouwenhoven
Disneystrook 8
Zoetermeer
2726sr
Reactie 53


Via mijn broer Henk ’t Hart ontdekte ik jouw web-site over de AS. Ik heb er opgezeten van 1960 tot 1966 en daarvoor op de kleuterschool die toen nog in de Adventkerk was ondergebracht. Zag mijzelf terug op de klassenfoto van Herman Nennie in de eerste klas o.l.v. juffrouw Van der Zwan. Ik zal bij gelegenheid wel meer melden en ook nog eens naar foto’s speuren in de voorraad bij mijn moeder. Mijn adres mag graag op de E-mail-lijst. Ontzettend leuk allemaal. Krijg je toch behoefte aan als je bijna 50 bent.
Jaap 't Hart

Reactie 54


Hallo Rob,
Ik neem aan dat ik je wel een plezier kan doen met een klassefoto die ik nog heb van de Dr Albert Schweizerschool?
Ik herkende meteen bij de foto's op de website het mozaiek op de achtergrond..
Ik zat van 1959-1961 op deze school (klas 1 t/m 3) maar weet niet in welk jaar hij gemaakt is, vermoedelijk 1961.
Ik moet de foto nog scannen, heb je wensen op het gebied van kwaliteit?Helaas kan ik je met namen niet helpen, ik weet er niet een meer.
groeten, Robert Deelman


Rob is te vinden op de achterste rij, 2e jongen van links. Het betreft een klas 3 uit 1963/1964.


Reactie 55 (vervolg reactie 61)


Beste Rob Nihot,
Zoetermeer, 4 sept. 2003
Mijn naam is Aad van der Schenk. Ik was van 1 december 1966 tot 1 augustus 1970 leerkracht op de Kaj Munkschool aan de Eindstede. Na het vertrek van dhr. Bruinsma werd ik per 1 augustus 1970 benoemd tot hoofd van de Albert Schweitzerschool en ben dat gebleven tot 1 februari 1975.
Ondanks het feit dat de A.S.-school onder hetzelfde bestuur viel als de Kaj Munkschool, was mijn binnenkomst aldaar niet zo eenvoudig. Gezien de voorgeschiedenis op de A.S.-school moest ik eerst het vertrouwen van het team winnen alvorens ik op 1 januari 1971 een vaste benoeming kon krijgen. Het is allemaal goed gekomen. Als jong broekje van 29 jaar heb ik veel steun gehad vooral van Frieda de Ruyter die ik enkele jaren geleden nog heb opgezocht. Het waren tenslotte mijn eerste jaren als hoofd van een school.
Toen ik van Gieleke Schoonveld (een oud-leerling van de A.S.-school, maar ook een fijne collega-leerkracht gedurende vele jaren op mijn volgende school in Zoetermeer) de tip over jouw website kreeg, ben ik natuurlijk gelijk op internet gaan kijken. Door de foto’s, maar vooral door de vele reacties van oud-leerlingen, kwamen bij mij weer vele herinneringen boven. Nadat ik was uitgelezen, ben ik gelijk in mijn boekenkast gedoken om tastbare herinneringen op te zoeken betreffende de A.S.-schooltijd.
Uit de periode nov. ’70 – mrt. ’75 ben ik nog in het bezit van de meeste schoolkrantjes, geheten “De Schakel”. Elke uitgave begon met het gedeelte van de kleuterschool “De Regenboog”. Stel je echter niet teveel voor van deze blaadjes. Ik herinner mij nog goed hoe deze blaadje voor blaadje werd “afgedraaid” op de stencilmachine met handbediening. Foto’s komen er niet in voor, wel met de stenciltekenpen vervaardigde tekeningetjes van kinderen of van meesters/juffen.
Het fotoalbum betreffende de A.S.-schooltijd valt mij bij nader inzien wat tegen: weinig foto’s of van slechte kwaliteit (niet te scannen). Wel zitten er enkele goede klassenfoto’s in, t.w. van klas 5 en 6 uit dec. 1970 met Frieda de Ruyter en ondergetekende als juf / meester, van klas 6 uit nov. 1972, teamfoto 1972 met Joke Pronk, mevr. Zuurveen, Aad van der Schenk, Joke v.d. berg, Harm ter Veen en Frieda de Ruyter.
Tenslotte vond ik nog een klassenfoto van klas 6 uit okt. ’74 en een teamfoto uit hetzelfde jaar met behalve de reeds genoemde leerkrachten ook nog dhr. B. (Bert?) Engelberts en de dames Wilschut, Aat Vink en De Neve.
Helaas heb ik in het verre verleden geen namen bij de klassenfoto’s vermeld (toen al geen tijd?). Inmiddels heb ik genoeg tijd (alhoewel?) want ik ben na het directeurschap van 28 jaar in Zoetermeer m.i.v. 1 jan. 2003 met pre-pensioen gegaan.
Wanneer ik de A.S.-tijd weer voor de geest haal, besef ik welk een geweldige ontwikkeling het onderwijs in de afgelopen drie decennia heeft doorgemaakt. Voor een beschouwing hierover is deze site niet de juiste plaats. Het gaat immers om oud-leerlingen die herinneringen willen ophalen uit hun lagere school tijd en misschien vroegere klasgenootjes weer eens willen ontmoeten.
Enkele losse herinneringen van mijn kant: fijn lesgegeven aan (meestal) klas 6, krantenacties (op woensdagmiddag kranten stapelen in de fietskelder), 3-daagse schoolkampen in De Wije Wereld in Otterloo en na afloop via de Linnaeushof naar huis, het verven van allerlei spelletjes op het schoolplein (het krantenartikel heb ik nog), de afscheidsavonden van klas 6 o.a. met de musical “De Tovenaar van Alkmaar” en “Meester Pennelik”, de zanglessen gegeven door dhr. Groen in de kerk om de hoek (zijn dochter Willie Groen heeft nog als leerkracht bij mij op school ingevallen –
Ik zal proberen haar op de hoogte te brengen van deze site), de gezellige sportdagen op het veld achter de school en het schoolreisje naar Meyendell in juni 1973 waarvoor wij al om half vier ’s morgens vertrokken om de natuur te zien ontwaken.
Natuurlijk zijn er meer herinneringen op te halen, maar aangezien de meeste reacties betrekking hebben op de tijd voor 1970 laat ik het voorlopig hierbij.
Ik zal proberen zo spoedig mogelijk de klassenfoto’s te digitaliseren en deze toe te sturen. Ik ga nu eerst 3 weken op vakantie.
Mocht er in de toekomst een reünie worden georganiseerd, dan kom ik bij leven en welzijn zeker. Ik houd de berichten wel in de gaten.
Natuurlijk mag je deze reactie geheel of gedeeltelijk gebruiken op je site.
Vriendelijke groeten,
Aad van der Schenk
Toscaschouw 7,
2726 JJ Zoetermeer
e-mail: aadvanderschenk@hetnet.nl


Reactie 56


Hallo Rob,
Hier een klassefoto van de Albert Schweitzer school. Heb er van 1966 tot 1968 opgezeten (1e en 2e klas), waarna we naar Den Helder verhuisd zijn. Weet niet wanneer deze foto genomen is, en weet helaas ook geen namen meer. Misschien dat anderen zichzelf herkennen. Ik ben het jongetje helemaal vooraan, derde van links.
Met vriendelijke groet,
Jan van Dijk.


Jan is te vinden op de voorste rij, derde van links. Het betreft een eerste of tweede klas uit 1966/1968.


Reactie 57


Aangenaam verrast door dit leuke initiatief van Rob Nihot. Ik zat op deze school van 1960 tot 1966. In de 1e en 2e klas juffrouw Perrenet, ik was verliefd op haar, totdat ze me eens een hele middag op de gang heeft laten staan, ze was me gladweg vergeten.
We zijn daarna met z'n allen op haar bruiloft geweest. Wat was ik jaloers op de echtgenoot! Ik was ontroostbaar toen ik in de 3e klas mevrouw Zuurveen kreeg, die rook altijd naar motteballen, de 4e bij mevrouw Zorn, de 5e bij van der Wiel en tenslotte bij Vink. De directeur liep altijd met een schuin hoofd door de gangen en wierp dan een steelse blik naar binnen. Ik herinner me nog het tegeltableau in de hal, waar altijd de schoolfoto's werden gemaakt.
Bij de sloop van de school heb ik nog foto's gemaakt van in elkaar gestorte klaslokalen en het restant van het tegelmozaik. Ik heb hiervan wat foto's op deze site geplaatst. Koert van der Greft zie ik nog steeds, we hebben jarenlang in Den haag de rockband Tarkus gehad.
Binnenkort zal ik nog meer foto's van de sloop van de school op deze site plaatsen.Met vriendelijke groet,
Ruurd Berendes
Hallo Rob,
Hierbij de beloofde foto's van de sloop van de A.S. school door mij genomen op 15-2-1998. Gaarne plaatsing op de site! Wil je hier ook mijn e-mailadres vermelden?
r.berendes@wanadoo.nl
Met vriendelijke groet,
Ruurd berendes
Reactie 58


Beste Robert,
Bedankt voor deze heerlijke nostalische tour! Genoten, ondanks het feit dat ik weinig heb gelezen over mijn klasgenoten.
Maar ja, het is ook wel heel lang geleden. Ik zat in de 4de (56/57) bij Mr. Vlastuin en in de 5de (57/58) en 6de bij Mr.v.d. Waal (58/59). Namen die ik be gauw herinner zijn Niek van Kesteren (met hem nog tot mijn 16de bevriend gebleven en op de Puch naar Italie geweest); Geert Hesselberg, die naar Texas emigreerde en me jaloers maakte met fotos van hun villa en Chevrolet, Anita Andela uit Indonesie op wie ik helemaal verliefd was.
Ze volgde mij later ook naar het Grotius Lyceum, Harry Rugebrecht, Ries Langereis, het na mij knapste jongetje van de klas, die later net als ik Mijnbouw studeerde in Delft, Arie Urgert, een aardige vent en Charles Nennie, een communicatieve en intelligente jongen.
Heeft iemand nog een klassefoto uit die periode?
Momenteel ben ik internationaal consultant in water resources management en verblijf daarom meestal in het buitenland. Lang gewoond in Brazilie, Yemen, Ethiopie en Kenya.
Hopelijk komt er binnenkort wat meer naar boven uit mijn periode....
Gefeliciteerd met de prachtige site!
Groeten aan alle oude bekenden!
Kick Honijk
honijk@tiscali.nl


Reactie 59


Beste Rob,
Bedankt voor je bericht. Ik had jouw site natuurlijk allang gevonden en met zeer veel aandacht en plezier bekeken. Ik kijk ook regelmatig of er nog nieuwe dingen bijkomen. Ik heb in elk geval een klassefoto ontdekt waar ik zelf opstond.
Het is ontzettend leuk om over de site te dwalen en langzaam de herinneringen terug te laten komen.
Ik denk al een tijdje na over een bijdrage aan je site. Zodra ik weer een keer gelegenheid heb zoek ik nog wat oude foto s op en stuur je ze met begeleidende tekst toe.
In elk geval zeer bedankt voor het leuke initiatief.
vr gr
Koos Vrolijk


Reactie 60


Hoi,
Ik heb een boek genaamd Niehot/Nihot een Leids geslacht.Dit is een stamboomonderzoek uitgevoerd door de man van mijn tanteBep Nihot in 1993.Het omslagontwerp is gemaakt door mijn neef Hans van Loon (zoon van Bep).
Er was een Daniel in 1834.Die kreeg 3 zonen: Jurrianus 1862, Daniel 1865, en Frans 1879.
Uiteindelijk kom je bij je vader Jurrianus Nihot 1925.( afstammeling van bovenstaande Jurrianus) en mijn opa Hendrik NicolaasNihot 1900.( afstammeling van Frans 1879).
Jouw moeder heet Jacoba de Niet ( 1926), mijn moeder heet Cornelia Nihot ( 1933).Jij bent geboren 1951 en je hebt 3 kinderen.( Angelique, Sylvester en Dominique)
Ik ben geboren 1952 en ik heb 2 zonen Elmar en Niels ( een tweeling).
Best leuk he?
Ik hoop, dat je terug mailt.Ik heb trouwens op de website gekeken.Misschien heb ik nog foto`s van mijn kleutertijd.In 1958 ben ik in Mariahoeve gaan wonen.
Groetjes
HelmaE-mail : nihotdog@online.nl|1 t/m 15 | 16 t/m 30 | 31 t/m 45 | 61 t/m 75 | 76 t/m 90 | 91 t/m 108 |