|1 t/m 15 | 16 t/m 30 | 31 t/m 45 | 46 t/m 60 | 61 t/m 75 | 91 t/m 108 |

REACTIES 76 t/m 90Reactie 76


Sta perplex, wat een leuke berichten uit de oude doos. De Albert Schweitzerdoos dus. Ik ben 33 jaar getrouwd met Hilda Schippers, heb twee fantastische kinderen en inmiddels twee kleinkinderen.
Van de Albert kan ik niet zo erg veel meer herinneren. Ik woonde op de Hengelolaan, de Albert was 175 stappen van mijn ouderlijk huis. Ik kan mij Meester Smit uiteraard nog herinneren (kon erg hard aan je oor trekken) en Bruinsma, een man die bij mij het nodige ontzag inboezemde. Vaak in de hoek of in het kolenhok???? Het schoolplein en de kleine WC’s op de gang, sportmiddag op het grote sportveld ….
Via de Adventkerk hebben wij (Hilda en ik) meer herinneringen. De soos die we zelf hebben opgebouwd, het bandje waar ik met behulp van Jan Tompot in heb gespeeld, Teun Groen met z’n support voor deze activiteiten …… In de kerk komen we niet meer maar we zijn uiteindelijk wel in de Adventkerk getrouwd.
Groet,
Jelto Terpstra

Reactie 77


Beste Rob,
Toevallig ontdekte ik kort gelden jouw sfeervolle site over de Albert Schweitzerschool. Hartstikke leuk zeg!.
Ik begrijp, dat ik hiermee nogal laat reageer, maar laten we zeggen: beter laat dan nooit!.
Kort geleden bezocht ik na vele decennia weer eens de wijk Morgenstond. In de jaren tussen 1954 en 1969 heb ik daar immers gewoond (Dedemsvaartweg 580). Het was toch wel even voor mij schrikken om te ontdekken, dat ons schooltje inmiddels alweer jaren geleden onder de slopershamer is gevallen!.
Na veel speuren op jouw site, bleek dit dus zelfs al sinds 1998 het geval te zijn (wist ik dus uiteraard niet). Ook mijn ouderlijk woning stond zo te zien op het punt te sneuvelen.
Van 1955 tot 1959 zat ook ik op de AS-school. Ik herken veel in de reacties van andere oud-leerlingen. Ik heb in dezelfde klassen gezeten als Alex (Riny) van Mil, Phia Le Rûtte, Coby van Gulik, Hans Bron, e.v.a..
Toch vooral ook de goede herinneringen aan bv de meesterlijk voorleeskunst van meester Crooy, die de schoolweek op zaterdagmorgen (!) vaak afsloot met het voorlezen uit het boek 'Levende bezems'. Het was dan altijd veel te snel 12 uur!.
Ook mijn jongere broer (Eric de Hooge) heeft in de periode van 1960 tot 1966 op de AS gezeten. Hij vertoont zich op jouw site ook op een klassenfoto (1960) met juffrouw van de Zwan (midden met zelfbewuste kin uitdagend vooruit).
De weinige foto's, die ik nog in mijn bezit heb, staan ook al op jouw site. De excursiefoto naar Schiphol (van Phia) is genomen in ons vierde leerjaar (1957). Op de foto sta ik vrijwel achter haar (zij staat 5e van rechts vooraan).Of het aan die excursie heeft gelegen weet ik niet, maar ik ben destijds na de Zuiderpark-HBS (om de hoek dus) in Delft wel afgestudeerd als ingenieur in de lucht- en ruimtevaarttechniek.
Als toevoeging aan jouw site zend ik nog mijn laatste AS-schoolfoto (6e klas, eind 1958).Als je mijn reactie en/of bijdrage nog in je site wilt verwerken, dan heb je uiteraard mijn zegen.
Groetjes en nog veel succes met jouw nobele werk,
Henny de Hooge


Reactie 78


Leuke site.
Ik heb zelf op A.S. gezeten tot 1967 (ik kan er een jaar naast zitten) en probeer mijn geheugen op te frissen. Ik zag al heel wat voor mij bekende namen. Ik zal een stuk schrijven voor de website en misschien heb ik ook nog wel foto's.
Cees Dam (toendestijds Kees)
Orteliuspad 64
3151 PT Hoek van Holland
toenmalig adres Meppelweg 429

Reactie 79


Hallo Rob,
Mijn naam is Joke Brunt en heb van 1965 t/m 1971 op de Albert Schweitzer gezeten. Ik zat met Ineke vink in de klas en ben met haar door www.schoolbank.nl in contact gekomen en zij heeft me deze site doorgemaild.
Wat ontzettend leuk is dit zeg! Ik woon zelf al 24 jaar in Italie, Parma, dus dan is dit heel erg leuk.
In de vierde klas hadden we Joke van de Berg, die altijd heel erg lief was. In de vijfde juf de Ruiter die fenominaal kon voor lezen, een verhaal van een schoorsteenveger, en elke vrijdag middag keken we daar naar uit.
In de zesde klas kregen we meester Schenk, die leuk te werk ging, schoolreisje, sinterklaasfeest enz.
Ik heb brigadier gestaan met Yvonne Vleghaar, Rob Schoenderwoerd en Adrie......
Ik ging ook veel om met Barbara Ulrich en Sunette Schot.
Groetjes vanJoke BruntVia Mordacci 58
43100 Parma italie


Reactie 80


Aan Rob Nihot,
Hoewel ik, toen een paar jaar (??) geleden in de rubriek 'Stadskinderen' in de Haagsche Courant een Dr. Albert Schweitzerschool-oproep had gestaan, daarop attent werd gemaakt door een oom van mij - en later nog een keer door Bert Harmsen (oud-schoolhoofd van de Albert Schweitzerschool), een collega van mij - reageer ik nu pas.
Het was ook pas een week of twee geleden dat ik - door een opmerking van mijn broer - voor het eerst op de Albert Schweitzerschoolsite ben terechtgekomen en (met genoegen!) ben gaan lezen. En hoewel het allemaal wel erg lang geleden is, en de herinneringen diep zitten en vaag zijn, komt er dan toch wel weer het een en ander boven.
Zeker als je 'namen van vroeger' leest. Al herinner ik me er zelf niet zó veel meer, sommige staan me nog wél bij. En als je dan in de reacties van anderen weer namen leest, is er toch weer een (zij het vage) herinnering. Bij mij is het dan vooral de naam van Jannie Kerseboom die ik me nog altijd herinner. Met haar 'ging' ik immers in de derde klas . . .
En dan zoek je ook weer de dingen eens op die je hebt bewaard: een rapport; een 'Herftboekje'; een brief (uit 1957?) van meneer Vlastuin, mijn onderwijzer in klas 3, 4, 5 en (de eerste periode van) 6; tekenschriften . . . En ik heb, denk ik, nog wel meer. Foto's zijn er volgens mij ook nog. Maar waar . . ?
Wat mijn herinneringen betreft: ik heb een poging gedaan. (Het is al met al nog een heel verhaal geworden.)
Herinneringen . . .
Van september 1954 tot en met juli 1960 zat ik, Loek Alting, op de Dr. Albert Schweitzerschool. (Op mijn rapportboekje staat overigens ‘HERVORMDE OPLEIDINGSSCHOOL “Morgenstond”’; de naam Albert Schweitzer was kennelijk niet direct al in beeld; met verder het verzoek : “s.v.p. zindelijk bewaren”.)
Het moet 1953 zijn geweest, dat ik op de hoek van de Zweelo(o)straat - toen met één o - kwam wonen; vlakbij de vijver. Erg kaal toen daar: nog geen Adventkerk aan de Hengelolaan, nog geen Nutsschool aan de overkant van ons huis, nog geen Albert Schweitzerschool ook. Mijn oudere broer Hans heeft zelfs nog een jaar (?) in de Braambruggestraat (?) naar school moeten gaan. Ikzelf heb nooit op de kleuterschool gezeten. (Was dat lastig te regelen?)
Wat mijn lagereschoolperiode betreft: de herinneringen zijn natuurlijk vaag, maar ze zijn er wel degelijk en ze zijn prettig. Het was een leuke tijd. Wat ik er nog van weet of denk te weten?
· Als leerkrachten staan in mijn rapportboekje vermeld:
1e klas: juffrouw Munts; juffrouw V.d. Bruinhorst heeft echter het derde rapport ingevuld;
2e klas: weer juffrouw Munts; maar ook juffrouw Kuilenburg (tweede en derde rapport);
3e, 4e, 5e klas: meneer Vlastuin; bij de 4e klas staat ook de naam van mevrouw Bron;
6e klas: meneer Vlastuin - eerste rapport (toen ook waarnemend hoofd); verder meneer Bruinsma.
· Toen ik voor het eerst naar de ‘grote school’ ging - bij juffrouw Munts dus, die later ging trouwen - moest ik daarvoor volgens mij naar de Tinaarlostraat. ‘Ons’ eigen gebouw in de Exlo(o)straat was nog niet klaar. In mijn herinnering wandelde ik dan wel eens naar huis terug met onder meer Monica den Hertog, de dochter van de dominee van de Adventkerk, die in de Vledderstraat (??) woonde.
· Was het bij juffrouw Munts, dat we van pijpenragers voor moederdag (??) een spin maakten of deden we dat in een hogere klas? Mijn moeder had ‘het ding’ bewaard.
· In een andere reactie las ik iets over het thuis ophalen van juffrouw Kuilenburg; dat herinner ik me ook nog wel: was een vrolijke bedoening.
· En dan die schoolmelk! Dat weet iedereen geloof ik nog. Kwartliterflesjes. Mocht je, als je de beurt had, met een scherpgeslepen potloodpunt gaatjes in de capsules prikken en daar rietjes in steken. Maar dan ‘s winters: die half bevroren / ontdooide melk . . .
· Maandagmorgen een versje opzeggen. En zendingsgeld. Daar kreeg je dan zendingszegels voor die je later weer kon ‘inwisselen’ voor stichtelijke prentjes, tekstjes, boekjes. Het kleine geld werd ‘groot gemaakt’ bij de Spar in de Zuidlarenstraat.
· Van wat anderen noemen, herinner ik me ook de woensdagmiddagfilms in de Adventkerk.
· Een eigen gymzaal had onze school niet; achter/opzij van de school was daar overigens wel plek voor vrijgehouden. We gymden elders: gymzaal Zuidlarenstraat of Nutsschool. Maar ook wel (onder leiding van de heer Lentz??) in een zaal van de Adventkerk. Dan werden de stoelen aan de kant opgestapeld en werd er onder andere gepaaltjesvoetbald. Vond ik toen best ‘raar’.
· In de zesde: schoolvoetbal onder leiding van meneer Crooy. Soms trainen op een speelweide in het Zuiderpark(?) en dan op woensdagmiddag spelen op Escamp I aan de Hengelolaan, zo nu en dan ergens op Ockenburgh. Dat alles ‘onder de vlag’ van de H(ervormde) S(cholen) C(ompetitie), die nog altijd bestaat en waarbij ikzelf nu alweer meer dan dertig jaar betrokken ben. (Had DAS toen geen groene broek als schoolkleur?) Meneer Crooy (een van de oprichters van de H.S.C.; in 1988 overleden) heb ik later (in 1986?) nogeens ontmoet toen de H.S.C. dertig jaar bestond.
· Frans en Engels vóór (ook na?) schooltijd. Blokfluitles (in de Adventkerk?) van meneer Groen.Schoolzwemmen in het zwembad dat bij het Badhuis aan de Escamplaan hoorde. Of op de fiets of zelf met bus 15 (??) ernaartoe.
· Meneer Vlastuin - uiteindelijk in vier klassen mijn onderwijzer. Voor hem ging ik wel eens naar het postkantoor in de Wapserveenstraat. Ik vond het werken in het aardrijkskundeschrift altijd zo leuk. Toen schoolhoofd Van der Waal was vertrokken naar de Kagawaschool, was meneer Vlastuin waarnemend hoofd, totdat meneer Bruinsma (uit Stadskanaal) kwam. Meneer Vlastuin werd toen hoofd van een driemansschool in Vianen (zijn woonplaats?), meen ik te weten. Enige tijd nadat ik meneer Crooy weer had ontmoet, heb ik ooit ook nog eens een keer telefonisch contact gezocht en gevonden met meneer Vlastuin (toen woonachtig in Rotterdam??). Maar bij die ene (telefonische) keer is het gebleven.
· De driedaagse schoolreis naar Bennekom. Met een voetbalwedstrijd tussen DAS en de P. Oosterlee- school van meneer Buitendijk, die ik later bij het schoolvoetbal weer tegenkwam. En een ‘bonte avond’ waar het “B-IJ-Z-ONDERGOED!” (‘bijzonder goed’ dus) was.
· Toen we in de zesde klas zaten, mochten de ‘opleidingskinderen’ ter voorbereiding op hun toelatingsexamen HBS weleens in een kamertje boven zelfstandig gaan oefenen uit boekjes met allemaal van die examenweetjes. Daar kwam dan natuurlijk niet altijd wat van terecht.
· Een schoolreisje - of waren het er meerdere - met een wandeling door de Maastunnel als een van de ‘hoogtepunten’.
· Wat de namen van klasgenoten betreft: ik herinner me er maar weinig.Jannie Kerseboom - met haar ‘ging’ ik immers in de derde klas een tijdje. In een brief van meneer Vlastuin uit die periode (1957?) die ik heb bewaard, vraagt hij me “jouw Jannie” te willen bedanken voor haar kaart, omdat hij (ziek thuis) haar adres niet wist.
Frankie en Loekie Burgemeestre die op een gegeven moment bij ons in de klas kwamen. Misschien vooral wel omdat ik (als Loek) het in eerste instantie niet zo leuk vond dat een meisje blijkbaar ook Loek(ie) kon heten.Een vriendje van mij was Roy Damwijk (??). Die woonde in de Dieverstraat, dacht ik. Maar hij ging toen emigreren naar . . . (???)
En dan noemt Jannie Kerseboom in haar reactie nog Anneke Kleis. Was dat niet dat meisje dat tijdens een schoolreis last kreeg van een blindedarm en toen in een ziekenhuis ergens onderweg moest worden opgenomen?
En Hannie en Hennie Zuurveen die accordeon speelden. Maar of ik daar echt (lang) bij in de klas heb gezeten?
Het is zo al met al toch nog een heel verhaal geworden . . .
Loek Alting


Is de derde jongen van links bovenin het klimrek Martijn Zwaan?? Ik sta helemaal rechtsboven. En waar dat klimrek stond? Zou dat ergens aan de Melis Stokelaan geweest kunnen zijn??? Weet eerlijk gezegd niet preciers waarom ik dat denk . . .


1954  had mijn moeder achterop dit fotootje gezet. Eerste klas dus, bij juffrouw Munts. Tinaarlostraat, denk ik. Ikzelf ben dat jongetje met zijn handen op de knieën.


Bevrijdingsfeest 1955


 Deze klassenfoto heeft u volgens mij eerder van Jannie Kerseboom ontvangen. Staat, dacht ik al op de site. Ik zit op de achterste rij, tweede van links.


Een verjaardag? Sinterklaas? (Maar dan droeg je toch geen korte broek?) Welke klas? Ikzelf sta op de voorste rij, derde van links (in korte broek) En de anderen: als derde rechts van mij (links van die jongen met bril) staat volgens mij Jannie Kerseboom. Maar verder??En welke juffrouw achterste rij helemaal rechts op de foto staat???


Reactie 81


Beste Rob,

Via schoolbank.nl ben ik op jouw site beland. Leuk al die reacties. Ik ben Pieter Kerkhof. Ik was leerling van 1963 tot 1969. Ik heb een wereld tijd gehad op de lagere school. Dat besef je eigenlijk pas goed als je nu er over na gaat denken.
Ik woonde toen op de Meppelweg 874 (hoek Dedemsvaartweg). Veel leerkrachten weet ik niet te herinneren behalve meester van der Wiel en juffrouw van der Berg. (Ik heb in Delft gevolleybald met Harm ter Veen, een oud leerkracht)
Ik loop me suf te piekeren over namen van klasgenoten: Kees Vrolijk (broer van Koos), Cees Dam, Jack van der Kreeken, Rudie Nagtegaal, Maureen Nievaart, Walter van der Keeken, Bert Prins, Mary, verder kom ik niet. Ik zal eens zoeken naar een klasse foto.
Wat ik mij goed herinner zijn de potjes voetbal tussen de middag op het schoolplein waarbij de bal steevast in de kamer van Bruijnsma verdween. En natuurlijk de knikkertijd waarbij de fietstegel als pot diende. De kerstvieringen in de Adventskerk waren een jaarlijks hoogtepunt.
Mijn zus Herma was ook op school, ik denk van 1966 tot 1972. Ik ben later naar de Snoeck Henkemanschool gegaan.
Ik zal de site in de gaten houden want ik merk dat het verleden ver is weggezakt en gezien de mooie tijd op de Albert Schweitzer is dit wel jammer. Mocht er nog wat opborrelen uit mijn geheugen stuur ik wel weer een mailtje.

Groeten Pieter


Reactie 82


Hallo oud-klasgenoten,
Wat leuk om op de reuniesite al die bekende namen weer te zien en al die oude foto's! Geweldig! Ik zou heel graag even willen mailen met mijn vriendinnetje Inge van Driel.
Via het email-adres dat op de site vermeld staat, lukt mij dit niet! Ik hoop dat iemand mij kan helpen aan het juiste emailadres of Inge, als je dit bericht onder ogen krijgt, mail mij zelf even!
Ik zou het heel leuk vinden eens te horen hoe jouw leven is verlopen sinds de laatste keer dat we elkaar gezien hebben!
Hartelijke groeten alvast van jouw/jullie klasgenootje Lineke Vos (nu Lenny Overbeek-Vos)

Reactie 83


Hallo,
Ik zag je oproepje. Ik heb van 1955 tot 1961 op de Albert Schweizerschool in Den Haag gezeten.
Ik heb oa. bij juf Bruinsma in de klas gezeten. Ik ga op zoek naar foto's. Dus als je interesse hebt, hoor ik het wel.
Groetjes Ria Kramer (meisjesnaam Janson)

Reactie 84Wat een verrassing heb ik deze week beleefd toen ik heel toevallig op de site van de Albert Schweizer school kwam! Mijn naam is Ineke Tuurenhout en ik woonde met mijn ouders en broertje Thijs Tuurenhout op de Melis Stokelaan. Ik zat op de kleuterschool in de Adventkerk en daarna dus op de Albert Schweizerschool.
Ben geboren in 1952 en zat van 1958-1964 op de lagere school. Deze week in December 2005 heb ik pas deze site ontdekt. Mijn ouders, mijn broer Thijs en ik wonen niet meer in Den-Haag dus niemand weet iets van de stadkinderen uit de Haagsche Courant. Door een bepaald stuk muziek moest ik aan Teun Groen denken en ging zoeken op Google, en jawel hoor een grote verrassing voor mij toen ik veel bekende fotos van o.a Sjaak van der Linden en Henk Euser zag. Ook de reacties van hun en Noortje Kouwe ( nu Nora Swart) Ik weet nog dat ze in de Norgstraat woonde.
En nog zoveel meer herinneringen die bijna teveel zijn om zo snel op te noemen. Maar het verhaal over juffrouw Zuurveen met de snoepjes op verjaardagen weet ik nog heel goed. Ook de Jan Plezier en nog zoveel meer! Meester van der Wiel is familie van mij. Hij is nu gepensioneerd.
Lulu Abbas had een fanclubje opgericht voor Cliff Richard en ik mocht meedoen, we waren met zijn drieen.(hi hi)
Met Gert de Jager stond ik een keer in de krant er was zendingsgeld opgehaald voor Dr. Albert Schweitzer en dat mochten wij samen officieel aanbieden. Angelina .en Marga Post, Magda Koetsier en Noortje Kouwe en Lulu Abbas waren mijn vriendinnetjes waar ik ook thuis kwam. Maar ik vond de meesten heel aardig ,ook de jongens.
Bert Westerduin het donkerste jongetje van de klas(in het midden van de foto met juff.Zuurveen) was inderdaad een jongetje wat graag plaagde wat Nora al opmerkte. Joop Toetenel vond ik wel erg aardig nadat Gert de Jager niet meer op school was. De zesde klas was gecombineerd met de vijfde en daarna heb ik nooit meer met iemand contact gehad van onze klas.
Ik heb er wel aan gedacht altijd, want ik vond het wel jammer nooit meer iets gehoord te hebben. En nu dit, terwijl ik al 30 jaar in de Zwitserse Alpen woon. Een echte verrassing! Ik ga zeker regelmatig op de site kijken.
Ik stuur ook nog wat fotos mee en het mag allemaal op de site. Heel hartelijk bedankt aan iedereen die meegewerkt hebben!!! En misschien heb ik ook nog wat bij kunnen dragen aan mooie en leuke( en wat minder leuke) herinneringen.
Ineke Durschei-Tuurenhout


Kleuterschool in de Adventkerk, met juffr. ten Have en juffr. van de Bovenkamp (zij heeft de prachtige tekening op het schoolbord gemaakt)
 
Achterste rij 2e van links (met strik in het haar) ben ik, 4e is Piet?, 5e is Jan Versluis.
voorste rij 4e van links is Bert Haasjes, Karel Roos.


Afscheid van de kleuterschool op 1 juli 1958
3e van rechts ben ik, dan komt Michael? en dan Noortje Kouwe.


Ik ben weer dat meisje met strik helemaal achteraan, staand.
En Joost den Hertog zittend 2e van boven rechts (zoon vab ds. den Hertog).


Achterste rij:  1e van links Piet? 2e Andrè? 3e  Jan Tompot, daarnaast Hans de Bode, dan Sjaak v.d.Linden, Folkert Groenewegen, George? Joop Toetenel
tweede rij van achteren: Hans van Egmond, Karel Roos, Peter?, en helemaal rechts Frits Reijnders. Daarnaast juffr. Zuurveen.
3e rij: ikzelf Ineke Tuurenhout, 3e Jan Versluis, Gert de Jager, Bert Westerduin, Andrè?, Alexander?.Angelina?
4e rij:Marga Koetsier, 3e Lulu Abbas, Margreet?, Marga Post, Noortje Kouwe, Mientje v.d. Swan.
voorste rij:2e Jeanet?, 4e Petra?, daarnaast Marguarita Wolbeer.


schoolreisje in 1964
vlnr. Henk Euser, Hans Bot, Folkert Groeneberg,Henk v.d. Wiel, Ronnie Tadema, Bert Westerduin, Magda Roos,Ineke Tuurenhout, Marga Post, Sape Ottema.
zittend Hans de Bode, Freddie Groen.
Afwezend Joop Toetenel en Piet v.d.Swan. Jan Versluis heeft de foto gemaakt.


Reactie 85Hallo,

Een poosje geleden heb ik al gereageerd op jou site, helaas heb ik verder geen stukje van mij op de site gezien. Ik heb bij Liesbeth in de klas gezeten en ook bij Anneke van Eck, met deze laatste heb ik inmiddels al contact gehad. Het stukje van de heer Schenk vond ik ook leuk om te lezen.
Verder heb ik geprobeerd met Mieke Niemans contact te leggen, maar haar e-mail adres was niet juist. Ik zou het erg leuk vinden om zo nog weer eens wat te horen van mijn vroegere klasgenootjes. Met Sandra Duyser ging ik heel veel om tot dat ze verhuisde naar ík dacht 's Gravensande.
Verder las ik ook een stukje van de zoon van Wim van Wijk, en ook Koos Vrolijk kan ik me nog goed voor de geest halen. Hieke de Jong, Jolanda Papenvoort.???
Nou, en dan de tweeling Jessica en Monica Burgermeestre, daar heb ik nog leuke verhalen van. We zouden naar Stuif es in en beroemd worden. Niet gelukt dus. Ety Zijdeveld, die heeft later haar naam veranderd.
Och, al de namen hebben een verhaal, Bart Schipper was een dag na mij jarig en als we dan in het weekend jarig waren mochten we met ons tweetjes op het bankje voor de klas. Verschrikkelijk vond ik dat. Ik zou het leuk vinden om te horen hoe het met ze is. Met Astrid van der Sman/Swam?? ben ik ook nog een tijdje omgegaan. Dit was volgens mij in de zesde klas.
Addie Roos, heb ik later nog wel eens wat van gehoord, die was verhuisd naar Fijnaart. Leon Bazuin moest ik altijd er om lachen, hij was ook zo lollig. Hettty Staphorsius of zoiets was ook wat ouder geloof ik. En dan had je Peter ?? en Rob Rombouts.
Wim Bizot was ik in de zesde klas wel een beetje verliefd op, hoe zou het met hem zijn. Van Olaf van Kampen kan ik mij herinneren dat hij met een lederhose naar school kwam, wat ik dus echt belachelijk vond. Ach, dat was vroeger he. Monique Feierabend weet ik niet zoveel meer van, maar die is ook verhuisd toendertijd volgens mij Ik hoop dat mijn stukje nu wel op de site komt.
Mijn email adres mag je ook neerzetten.
Marieke (Mick) Hageman-Deelman
Wolgastraat 12
9406 RX Assen.
ruud.hageman@home.nl
doeg.

Reactie 86Hallo Rob,
Toen ik vanmorgen via Google Diederick Regenbogen intikte werd ik bij toeval geconfronteerd met een alleraardigst stukje, waarschijnlijk van jouw hand over de periode op de Mulo aan de Tinaarlostraat. Ik wil je laten weten dat er weer een wereld voor mij openging en veel positieve herinneringen.
Met Bram Haitsma heb ik een paar jaar geleden nog een keer contact gehad maar dat is weer overgegaan. Met Carola Tuit ben ik 28 jaar getrouwd geweest en heb 2 kinderen en 2 klein-kinderen en een 3e op komst. 3 jaar geleden ben ik hertrouwd, ik woon al sinds 1974 in Woubrugge en ben recent toegetreden tot het legioen der penshonados.
Ik geniet dus van veel vrije tijd en wij hebben het best naar onze zin. Ik hoop dat het met jou ook goed gaat. Heb je nog wel eens contact met andere oude klasgenoten?
Groeten
Diederick F. Regenbogen


Reactie 87Leuk om al die reacties te zien.
Heel leuk dat "jantje bajema"
Ze moesten mijn grijze haren eens zien!!! Ik ga spitten in mijn foto's en namen!!!
vr.gr.
Jan Bajema
(bajema@tiscali.nl)

Reactie 88Hallo Rob,

Ik heb wel een aantal herinneringen. De kleuterschool die ik bezocht was gekoppeld aan de adventkerk. Namen van onderwijzend personeel weet ik niet meer. Wel dat ik daar een vriendje had die dit ook gebleven is tijdens de lagere school periode. Zijn naam was Peter Mol en woonde meen ik in de Oosterhesselenstraat. Zelf woonde ik in de Valthestraat.
Mijn moeder bracht mij op haar brommer , een Berini, naar de kleuterschool. Van de AS komen de herinneringen pas van de derde klas met juffrouw Zuurveen. Ze deed haar naam eer aan. Ik heb nooit begrepen wat zij in het onderwijs deed.
Verder heb ik goede herinneringen aan juf de Ruiter, Meester Groen en Bruinsma. De laatste sprak ik vaak niet in het minst door het vele keren dat ik eruit werd gestuurd. Op de gang in de hoek en kijken naar de opgezette beesten in de kastjes aan de muur. Zou daar mijn liefde voor Discovery Channel uit zijn ontstaan?
Legendarisch waren de voetbal partijen op het schoolplein met een tennisbal. Uren voetballen met jongens als Erik van der Put, Gerrie Bron etc.
Meester Vink kon geweldige geschiedenis verhalen vertellen. Later ben ik het nog gaan studeren. Na de AS ben ik naar het Groen van Prinsterer College gegaan en mijn klasgenoten uit het oog verloren. Vorig jaar ben ik nog met mijn zoontje Alec (bijna vijf) langs mijn geboorte huis en lagere school gereden om hem een deel van mijn verleden te laten zien. Het resultaat was een verkrotte wijk en gesloopte school. O, o Den Haag!

Rene Breukhoven


Reactie 89Hallo Rob,

Ik wist dat jij je bezig hield met oud klasgenoten. Na de lagere school ben ik naar de MULO en daarna naar de HAVO gegaan. Ook heb ik nog in dienst gezeten (lichting 71-2). Ik werk al meer dan 30 jaar in de reisbranche.
Eerst bij de KLM; daarna bij Lissone Lindeman; daarna Holland International en nu bij TQ3 International.
Ben pas in 1986 getrouwd met Edith Claessens. geen kinderen, wel een hond (Jack Russell).
Heb nog steeds al mijn haar al wordt het nu wel grijs. Als hobby's: tennissen; fitness; modelbouw (heb een modelbaan op zolder en ook vermaak ik me met kartonnen bouwplaten) en vissen.
Mijn huidige adres is:
Schuttershof 1,
2353SN Leiderdorp.
Hartelijke groeten Hans van de Pavoordt


Reactie 90Hoi Rob,
Bijgaand de klassenfoto 1974 1975. Albert Schweitzer school
Met vriendelijke groet,
Mediageniek
Paul Vleghaar
T 079-3612275
M 06-54330806


Mijn klassenfoto 1974-1975.


E-mail : nihotdog@online.nl|1 t/m 15 | 16 t/m 30 | 31 t/m 45 | 46 t/m 60 | 61 t/m 75 | 91 t/m 108 |