VerkeersbrigadiersOm leerlingen veilig de Hengelolaan te kunnen laten oversteken waren er verkeersbrigadiers. Je moest dan een jas aandoen en met een zgn. paplepel hield je het toen nog rustige verkeer tegen.

Kijk naar de wijk door op de foto's te klikkenHieronder een aantal foto's zoals de wijk Morgenstond er nu uitziet. Op de plek van de Albert Schweitzerschool is een parkje (plantsoen) aangelegd. De flats aan de Exlostraat zijn afgebroken en het oude Spartaveld heet nu Olympiapark.

Op de achtergrond de voormalige atletiekbaan. Op de achtergrond de Nutsschool. Het park vanuit een andere hoek. Hier kwamen we het plein afgerend. De flats langs de Hoogenveenlaan zijn gesloopt. Hengelolaan richting Leyweg.

Hieronder een luchtfoto van het gedeelte van Morgenstond waar de Albert Schweitzerschool nog gebouwd wordt. Rechts in het midden liggen de contouren van de atletiekbaan. Daar is nu het Olympiapark met eensgezinswoningen. Daaraan grenst nu een echt parkje maar daarvoor stond er een school voor middelbaar onderwijs en daarnaast wordt de Albert Schweitzerschool gebouwd. Aan de andere kant ligt de openbare school aan de Zuidlarenstraat.

Foto's uit de jaren '55 en '56Zweeloostraat Zweeloostraat Zweeloostraat Exlostraat Exlostraat Exlostraat Sloop Exlostraat Zuidlarenstraat Zuidlarenstraat Zuidlarenstraat Hengelolaan Leijweg

Stuur uw foto's en herinneringen op naar het onderstaande e-mailadres: nihotdog@online.nl