Nieuwsbrief maart 2023Beste tuinleden


Even een geheugensteuntje:
Op zaterdag 4 maart wordt het water aangesloten. Denkt u eraan dat de kranen binnen en buiten dichtgedraaid moeten worden?
We hopen dat u aanwezig bent.
Tevens wordt de stroom aangesloten van 9.00 u.- 18.00 u. Mocht u bang zijn voor schade aan uw apparatuur, (bijv. de koelkast) dan raden wij u aan deze nog niet aan te sluiten.
Rond 6 april ( Paasweekend ) zal alles weer als vanouds zijn.
Hierbij geven wij u de uitslag van uw keuze voor de eerste penningmeester:
Er zijn 51 leden die hebben gereageerd. 42 leden zijn voor een penningmeester van buitenaf en 8 leden zijn tegen. Een lid heeft geen mening.
Op onze oproep voor vrijwilligers hebben zich voor de gevraagde werkzaamheden 3 leden aangemeld.
De datum voor de Algemene Leden Voorjaarsvergadering is op zaterdag 1 april 2023 (geen grap) om 10.30 u. in het sportcentrum van VELO.
Het adres is Noordweg 26.
De uitnodiging en de stukken worden u voor die tijd toegestuurd.
Noteert u alvast de datum?
Tot ziens en hopelijk tot zaterdag.
Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur.