NIEUWSBRIEF augustus 2022


Beste tuinleden,

Met deze nieuwsbrief willen we u uitleggen, waarom de bedragen van de servicenota verhoogd zijn.
Bedragen:
1. De energiekosten in 2021 waren bijna € 30.000. Volgens de gegevens van Eneco zijn voor 2022 de kosten bijna € 45.000.
2. Op jaarbasis is het bedrag van de schoonmaak van de toiletten met 3,5 % verhoogd. Het bedrag is € 425.- per jaar extra.
3. Hetzelfde geldt voor de vuilafvoer verhoging. Ook die is met 3,5 % gestegen. Op jaarbasis is het bedrag extra € 700.-
In 2022 totaal aan meerkosten dus:
Energie € 15.000
Vuilafvoer € 700.00
Schoonmaak € 425.-
Totaal € 16125.-
Dit betekent dus dat er per tuinhuisje al een verhoging van ruim € 87.- is.
De servicekosten waren in 2021 € 220.- In 2022 zijn die € 300.-
In de najaarsvergadering komen wij met voorstellen om het verbruik te verminderen.

Tevens willen we ook alvast vragen beantwoorden van een aantal leden.
• Omdat er camera`s hangen voelen sommigen zich aangetast in hun privacy. T.a.v. de camera's volgen wij de landelijke de wet- en regelgeving.
De beelden worden altijd na twee weken vernietigd. Het bestuur is heel alert op de privacy van zijn leden. Wij geven nooit gegevens van leden door zonder die daarvan in kennis te stellen.

• Wanneer u een wespennest heeft, dient u zelf voor de bestrijding te zorgen.

Een aantal leden van het bestuur is naar de bijeenkomst van de gemeente geweest, waar de plannen voor het plaatsen van een rotonde besproken zijn i.v.m. het overbelaste kruispunt.
Als bijlage vindt u hun overzicht. Wij zijn in gesprek met één van onze leden, die verkeersdeskundige is.
Wellicht zal in de najaarsvergadering meer hierover verteld worden.
We wensen u nog een prettige voortzetting van de zomer en hopen u in november in de vergadering te ontmoeten.
VOLKSTUINDERSVERENIGING JOHANNA
Opgericht 23 juni 1976
Noordweg 70 B
2548 AC DEN HAAG
Email: vtvjohanna1976@gmail.com
Website: www.vtvjohanna.nl
ING BANK / IBAN: NL06INGB0003871958
BIC: INGBNL2A
Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer: 40397162