Tellers op volkstuincomplexen gevraagd

Beste leden van Volkstuinvereniging Johanna,


Volkstuincomplexen zijn vaak verrassend rijk aan vogels. Dat komt omdat het oases van rust zijn waar maar weinig mensen komen.
Tuinbezitters hebben oog voor de natuur. De grote verscheidenheid aan bloemen en planten trekt insecten aan waar op hun beurt weer veel vogels op afkomen.
Hagen, struiken, lage en hoge bomen geven tal van nestmogelijkheden. Heel wat tuinbezitters hangen nestkastjes op.
Kortom volkstuincomplexen zijn vaak een eldorado voor vogels.

De Haagse Vogelbescherming (HVB) wil ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in 2025 een complete inventarisatie maken van alle broedvogels in Den Haag en de naburige gemeenten.
De HVB wil daarom ook een inventarisatie maken van de broedvogelstand op zo veel mogelijk volkstuincomplexen in Den Haag en de naburige gemeenten.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere soorten dan broedvogels op het complex te zien, maar we richten ons bij dit onderzoek op broedvogels.
Daarbij vraagt de Vereniging om uw hulp.
We hebben al een groot aantal complexen (15 stuks) geteld gekregen. Voor VTV Johanna zoeken we echter nog iemand die over voldoende vogelkennis beschikt om deze te inventariseren.
Er is vast wel een tuinbezitter die er aardigheid in heeft dit te doen. Het hoeft helemaal niet volgens strenge richtlijnen.
Het is wel raadzaam om de vogeltellingen zo kort mogelijk na zonsopgang uit te voeren. Dan zijn, zoals bekend, de vogels het meest actief, vooral met zingen.
Tuinbezitters kunnen vast wel regelen dat zij al voor de officiële openingstijd het terrein op mogen. Door een keer of vier tijdens het broedseizoen (maart-juli) ogen en vooral oren goed open te houden op zo’n ochtendwandeling door het complex, krijg je al snel een goede indruk van de aanwezige broedvogels.
Het gaat daarbij om schattingen in de trend van 1-2 paar, 2-4 paar, 3-6 paar, enz. (nauwkeuriger mag natuurlijk ook). Dat is ruim voldoende voor het doel.
Iedereen die zich aanmeldt krijgt een Excel-lijstje toegestuurd waarop de geschatte (minimum en maximum) aantallen kunnen worden ingevuld en nog wat nadere informatie.


De heer Tom Loorij van de Haagse Vogelbescherming doet deze oproep aan onze tuinleden.
Ga hiervoor naar:
Haagse Vogels

of naar:

loorij@X4all.nl