Kruising Noordweg/Laan van Wateringseveld wordt een rotonde.


Bekijk de rotonde


De gemeente heeft het voornemen om de verkeerslichten op het kruispunt Noordweg/Laan van Wateringseveld te vervangen door een rotonde.
Dit, zo vindt de gemeente , om een betere doorstroming van het verkeer te bewerkstelligen.
Hiervoor zou het hart van het kruispunt verlegd moeten worden in de richting van de voetbalvelden en onze parkeerplaats en zouden KMD en de VTV Johanna dus een stuk van hun grond moeten inleveren.
Wij zijn het hier niet mee eens mede omdat wij andere mogelijkheden zien.
Wij zijn hierover inmiddels in gesprek met de projectleider van de gemeente.Op 20 juni werd er door de gemeente een voorlichtingsavond georganiseerd.
Veel leden van onze vereniging waren daarbij aanwezig. Er werden door de aanwezigen veel vragen gesteld over het plan. Uit de presentatie bleek dat de rotonde in de plannen een stukje is opgeschoven.
Er is totaal geen rekening gehouden met het feit dat de gemeente zo maar een stuk grond van VTV Johanna in het plan betrekt. Hoe dat verder gaat, moet blijken uit gesprekken die met het bestuur gehouden zullen worden.
In de planning werd aangegeven dat de rotonde eind 2024 gerealiseerd zal worden maar er zijn nog heel veel hobbels die door de plannenmakers genomen moeten worden.
Alle deelnemers aan de infoavond krijgen via hun email een samenvatting van de door de zaal gestelde vragen. Ook kan er informatie gevonden worden op de site van de gemeente Den Haag.
Voor meer informatie kunt u de volgende sites bezoeken:

Hart voor Den Haag wil betere bereikbaarheid Wateringse Veld

Haags allerlei

Nieuwe inrichting kruispunt Noordweg - Laan van Wateringseveld

Brief wethouder van Asten juli 2020