ZEER BELANGRIJK!! Leest u dit alstublieft goed!!

Beste leden van Volkstuinvereniging Johanna,

Er zijn bij het bestuur meldingen binnengekomen van bouwactiviteiten waarvoor niet voorafgaand toestemming is gevraagd aan het bestuur.
Er is zelfs sprake van het bouwen van privé toiletten en badkamers op tuinen van onze leden. Ook zijn er meldingen van leden die overnachten op de tuin.

LET OP! Bouwen zonder vergunning

Wanneer u momenteel aan het bouwen bent op uw tuin zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd aan het bestuur en verkregen van het bestuur, leg de bouw dan stil. Vraagt u alsnog toestemming aan het bestuur. In de wintermaanden zal het bestuur onderzoeken wat wel en wat niet mag op een volkstuingebied. Het bestuur zal een voorstel opstellen wat we aan de ledenvergadering in het voorjaar zullen voorleggen. Indien blijkt dat u aan alle voorwaarden heeft voldaan en u toestemming heeft gekregen van het bestuur dan kunt u uw bouwactiviteiten voortzetten.

LET OP! Privé toiletten en douches op tuinen van leden

De afvoeren van onze huisjes wateren af op een greppel. In een greppel vind je stilstaand water.
Alles wat hierop wordt afgevoerd blijft staan en komt uiteindelijk in het grondwater terecht. Wanneer hier afvalwater van toiletten op wordt geloosd dan zal dat op den duur stankoverlast veroorzaken. Toiletpapier e.d. zal blijven liggen. Wanneer hier ooit klachten over komen en duidelijk wordt dat dit van onze vereniging komt dan zullen we onze vergunning verliezen en dan raken we allemaal onze tuinen kwijt! Als u een privé toilet heeft gebouwd op uw tuin, verwijdert u die dan zo spoedig mogelijk.
Ook zullen we onze onderhoudsman, Paul Roos, opdracht geven de afvoeren waar toiletten op uitkomen niet meer door te spuiten.
We willen namelijk niet dat hij andermans uitwerpselen op moet ruimen.

LET OP! Overnachten op de tuin

Er zijn leden die zich niet aan de regels wensen te houden en toch overnachten op de tuin en ’s avonds laat met vrienden/familie op de tuin aanwezig zijn.
Wanneer hier ooit klachten over komen dan kunnen we onze vergunning verliezen en dan raken we allemaal onze tuinen kwijt!

Neemt u alstublieft uw verantwoordelijkheid.
Wij zijn allemaal lid van onze Volkstuinvereniging en zijn met zijn allen verantwoordelijk dat we ons netjes gedragen.
Als u buren hebt waarvan u weet dat ze bouwen zonder vergunning, als u buren hebt waarvan u weet dat ze een privé toilet of douche hebben gebouwd, of als u weet dat uw buren overnachten op hun tuin, spreekt u ze dan aan. Wijst u ze op de verantwoordelijkheid die ze hebben als lid van onze vereniging.
Het spijt me dat ik vetgedrukte letters heb gebruikt in deze brief maar ik zou het erg jammer vinden als we onze tuinen op moeten geven vanwege het gedrag van enkele leden.
Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van VTV Johanna,
Maurice Houdijk
Voorzitter